Vigseln kommer att ske i Bergshammar kyrka klockan 16.00 den 5 december 2009.

Präst
Ingvar Lindetun
Kantor
Eva Claeson-Jacobson

Marskalker
Markus Johnsson
Emanuel Hasselvärn
Tärna
Anette Hagberg
Brudnäbb
Alice Berglin

Om det är någon som skulle behöva hjälp med transport till eller från kyrkan kan
Ni höra av Er till Ammi eller Staffan Berglin så kan de hjälpa Er.
Telefon: 0155-58270 (dagtid) alt. 0155-58248 (kvällstid)

 

Typiskt för Bergshammar är den gamla kyrkan från 1100-talet och huvudvägen som
skär genom Bergshammar. Kyrkan placerades högt med en fin utsikt över Kiladalen.
Här kan man också se att vägen ändrats i sin sträckning minst 5 gånger och den har
haft olika namn, Kungsvägen, Riksettan, E4. Vägen har nyttjats av många vägfarare.
I gamla tider färdades hertig Karl på vägen till sitt slott Nyköpingshus. På 1970-talet
gick Gustaf den VI Adolfs likfärd på vägen.

När Bergshammars kyrka byggdes på 1400-talet ersatte den en äldre kyrka av trä.
Kyrkan står kvar i så gott som ursprungligt skick än idag, med bl.a. de ursprungliga
valven bevarade. Sakristian byggdes 1680. Kalkmålningarna är gjorda av en målare
Peter och togs fram 1967 då de tidigare överkalkats. Motiven är i huvudsak bibliska.

Den medeltida dopfunten har ett fat av mässing från 1950. Träaltaret i ek skänktes
till kyrkan 1956 och har ett altarkrucifix från 1800-talet. 1671 byggdes predikstolen,
ett verk av stockholmsmästaren Lars Olsson.